söndag 21 februari 2010

365 foton 2010 - Nr 215 Par


Sida vid sida slingrar sig järnvägsspåren genom världen. Självständig på ett sätt men evigt sammanbundna av sina syllar bildar de ett par. Beroende av varandra för att kunna utföra sitt uppdrag i världen. Det sägs att "ensam är stark" men två är starkare.

I bibeln skapades kvinnan för att det inte var gott för mannen att vara ensam. Jesus sände ut lärjungarna två och två för att ingen skulle vara ensam i sitt uppdrag det finns nog en pedagogisk tanke i det hela. Vi blir kreativare när vi får testa våra idéer mot någon annans. När den ena tröttnar på att gå har den andre energi att röja vägen och när denne tröttnar kan den andre gå före ett tag (cyklister gör väl så också i sina tävlingar). Är man två som ser på något så vidgas perspektiven fyra ögon och öron ser och hör mer än två. Det finns säkert fler argument för denna pedagogiska tanke att vi i alla sammanhang borde man vara minst två.

Inga kommentarer: