söndag 21 februari 2010

365 foton 2010 - Är kärleken besvarad?

"När Rasmus säger "fura" istället för "fyra"
får man en känsla i bröstet. Kanske är det kärlek. Jag vet inte.
(Caroline 7 år, Ur: Gud som haver barnen kär har du någon ull.
Av: Mark Levengood och Unni Lindell)

Den obesvarade kärleken en bubblande känsla av längtan, glädje, värme och hopp i hjärat. Fast det är ack så skört, det krossas lätt och skärvorna skär sår i vårt inre men så är det väl med all kärlek oavsett om den är besvarad eller ej. Att våga älska någon kräver att vi vågar göra oss sårbara och öppna för någon annan, vågar göra sig genomskinlig för den andre. Det är också att våga se igenom den andre och älska det man ser.

Inga kommentarer: