söndag 21 februari 2010

365 foton 2010 - Nr 189 Mässa

"Närhet, ljus, och ingen utanför,
en fattig måltid, enkelt vin och bröd,
en kärleksfest med himmelskt överflöd.
Gud är en av oss vid detta bord".
(Svensk psalm 396:5)

Mässa ett ord som kan skapa många associationer Bokmässa, Hem och villamässa, Båtmässa, Trädgårdsmässa och så vidare. För mig är mässan delandet och mottagandet av bröd och vin i gudstjänsten i en kristen gemenskap. Det kanske kan vara förvirrande att samma ord används i så vitt skilda sammanhang men de har faktiskt något gemensamt. Att använda ordet mässa i samband med försäljning har uppkommit genom de stora marknader som under medeltiden hölls i samband med större kyrkliga högtider.

Inga kommentarer: